Een beknopte chronologie van mijn werkzaamheden

__________

 • 2011

  Duitstalig cabaret over de verschillen en overeenkomsten tussen Duitsers en Nederlanders : "Duitse Moffe - Doofe Holländer". Samen met tegenspeler Guido Rous en pianist Berthold De Bortoli.

 • 2011

  Docent Nederlands aan de Volkshochschule Kleve.

 • 2010 - ...

  Project: "Parels aan de Maas". Kinderen van de klassen 7-8 kennis laten maken met kunstenaars. Mijn aandeel is: hoe werkt een verteller, verhalen bedenken en het behandelen van voordrachtskunstregels.

 • 2008 - ...

  Contacten leggen met Duitse kunstenaars vanuit onze literaire kring Meralit 'Woord in Beweging' en andere kunstzinnige en culturele uitingen met elkaar in contact te brengen.

 • 2007 - ...

  Taaltrainer Nederlands (NT2), freelance verbonden aan het taleninstituut Bosch & Barnsdale (voorheen taleninstituut Jeroen Bosch) in Arnhem en Kleef. Ik geef daar zowel een-op-een les als les aan groepen.

 • 2005 - 2006

  In opdracht van Stichting Status te Uden en afdeling Stichting VluchtelingenWerk Heeswijk-Dinther heb ik een podiumproductie Levensverhalen vluchtelingen 50+ gemaakt. Omdat ik hier als ontlokker van verhalen en als vertelregisseur meer vrijheid heb, kan ik vergelijkend werken. Voor deze productie heb ik drie buitenlandse en drie Nederlandse echtparen uitgenodigd. Mijn optiek snijdt hout: integratie krijgt hier pas echt een dynamiek; culturen verschillen onderling veel minder dan dat zijn verscheiden zijn, zelfs op religieus gebied.

 • 2004

  In opdracht van Stichting BMP en Stichting VluchtelingenWerk 's-Hertogenbosch heb ik een pilot podiumproductie gemaakt onder het motto 'Levensverhalen, vluchtelingen 50+' vertellen hun levensverhaal. Hier deden uitsluitend vluchtelingen 50+ aan mee.

 • 2004 - ...

  Commissielid van de Dr. PeelenCultuurprijs van de gemeente Boxmeer. Tevens presentator tijdens het uitreiken van de gemeentelijke cultuurprijs.

 • 2003 - ...

  Opdracht van het Noordbrabants Museum en de stadsbibliotheek van 's-Hertogenbosch om een verhaal te maken en te vertellen rondom hun Romeinse Helm (archeologische vondst). Dit verhaal vertel ik nog steeds.

 • 2002

  Opdracht van de gemeente Sint Michelsgestel om een verhaal te schrijven ten behoeve van basisschoolleerlingen (groep 6 - 8) over het handboogschuttersgilde. Later heb ik dit verhaal omgezet naar een orale vertelling. Nog steeds opgenomen in mijn repertoire.

 • 2002 - ...

  Onregelmatig adviseren op het gebied activiteitenbegeleidsters verzorgingstehuizen.

 • 2002 - 2004

  Bestuurslid Stichting Vertellen.

 • 2002 - ...

  Bedenker en mede-oprichter van de literaire kring Meralit, 'Woord in Beweging'. (In het Land van Cuijk en Noord-Limburg).

 • 1999 - 2004

  Theoretisch de opleiding tot ziekenverzorging gevolgd. In die tijd heb vrijwillig stage gelopen in verzorgingshuizen om het praten en vertellen met licht dementerenden te praktiseren. Ik gebruikte die tijd ook om vanuit mijn achtergrond activiteitsbegeleiders te scholen.

 • 1998 - 2006

  Docent maatschappelijke en culturele vorming aan de PSO vakopleiding medewerker informatiedienstverlening bibliotheken.

 • 1995 - 1997

  Oefenmeester in de vertelkunst en rondleiden: Openluchtmuseum Arnhem.

 • 1986 - ...

  In maart 1986 ga ik als kleine zelfstandige (zzp-er) door met mijn werk. Verteller, incidenteel docent basisschool, gastdocentschappen op pabo's, verzorgen van workshops aan medewerkers van peuterspeelzaalleidsters, Buitenschoolse Opvang (BSO) en docenten van de basisschool. Incidenteel verbonden aan Volksuniversiteiten. Het geven van vertelvoorstellingen, zowel solo als in combinatie met musici. Continuering lesgeven aan volwassenen.

 • 1984 - 1986

  Initiatief genomen om leerlingen van de groepen 7 en 8 blauwdrukken te laten maken voor een verhaal. Daarna hebben auteurs van jeugdboeken, waaronder Dolf Verroen, Annet van Battum en Lea Smulders er heuse verhalen van gemaakt. Gerealiseerd met medewerking van 6 basisscholen in de gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen. De bundel is uitgeven door Bekadidact onder de titel Naar hun idee (1986).

 • 1984

  Inhoudelijke ontsluiten van fictie uitgeven.

 • 1984

  Meegewerkt aan een televisie-uitzending van Teleac: over jeugdliteratuur, onderdeel vertellen.

 • 1983

  Certificaat taaldrukker. Als taaldrukker heb weinig gewerkt en dus ook weinig ervaring. Wel hanteer en omarm ik de didactische werkvormen op het gebied van taalvorming.

 • 1982 - ...

  Incidenteel openingen en afsluitingen verzorgen bij studiedagen voor bedrijven en overheidsinstellingen, het openen van tentoonstellingen, het leiden van studiedagen enzovoorts.

 • 1982

  Medeveroorzaker van het Literair Café in 's-Hertogenbosch.

 • 1981 - 1984

  Lessen in het kader van literaire vorming aan buitenlandse docenten basisonderwijs. (14 nationaliteiten)

 • 1980 - 1986

  Educatief medewerker (consulent) literaire vorming.

 • - Samenwerken met onderwijsadviescentra.

 • - Het verzorgen van voorbeeldlessen, bijvoorbeeld op het gebeid van de vertelkunst, met leerlingen verhalen en gedichten maken. Al dan niet in combinatie met werkvormen uit de andere disciplines van de kunstzinnige vorming. Zie ook 1984 - 1986 uit mijn chronologie.

 • - Dwarsverbanden leggen met andere discipline's binnen de kunstzinnige vorming (nu kunsteducatie) en het uitvoeren van gezamenlijke projecten. Bijvoorbeeld een musical veroorzaken en begeleiden van basisscholen die zo'n project wilden uitvoeren.

 • - Tweedelijnswerk: cursorisch aanbod van literaire vorming aan teams van basisscholen, voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld Pabo's en werkers binnen het sociaal cultureel werk.

 • - Receptief aanbod, zoals het aantrekken van schrijvers en illustratoren in de klas, voorstellingen, tentoonstellingen.

 • - In Nederland en Vlaamse BelgiŽ meningsvormend de visie op de kunsteducatie uitdragen.

 • 1977 - 1980

  Jeugd- en schoolbibliothecaris te Uden. Mijn opdracht was het opzetten van het jeugdbibliotheekwerk. Halverwege heb ik mijn tijd daar heb ik ook gebruikt om plaatselijk het schoolbibliotheekwerk te praktiseren.

 • 1977 - 1982

  Docent kinder- en jeugdliteratuur aan de Volksuniversiteit in Uden.

 • 1977 - 1979

  Columnist van wekelijkse columns in Studio Jong, een rubriek in Studio, televisie- en radiogids van de KRO.

 • 1977 - ...

  Onregelmatig verzorgen van radioprogramma's voor lokale als landelijke omroepen. Onderwerpen: kunst en cultuur, het vertellen van verhalen en het houden van interviews. Vanaf 1977 schrijf ik op onregelmatige tijden in vaktijdschriften en dag- en weekbladen over mijn vak als verteller en jeugdliteratuur.

 • 1976 - 1986

  Naast mijn reguliere banen ga ik freelance opdrachten uitvoeren. Waaronder zo'n 25 ouderavonden per jaar verzorgen over jeugdliteratuur en vertellen en voorlezen; het geven van lessen aan studenten van de Klos en Pa's (later Pabo's). Actief betrokken zijn bij de cursus Speerpunt Lezen.

 • 1976 - 1995

  Recensent van aanschafinformaties bij de Nederlandse Bibliotheek Dienst. Doelgroep: basisschool en voortgezet onderwijs. Onderwerpen: jeugdliteratuur, religie, biologie, geschiedenis, land- en volkenkunde en de vertelkunst.

 • 1975 - 1986

  Na het behalen van mijn diploma in juni 1975: Uurdocent vertellen/voorlezen aan de Bibliotheek- en Documentatie Academie in Tilburg, opleiding jeugd- en schoolbibliothecaris.

 • 1975 - 1985

  Deelnemer van Nederlandse Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC) werkgroepen Kinderboekenweek, Leesprogramma's en de werkgroep Profiel van de Jeugdbibliothecaris.

 • 1975 - 1977

  Jeugd- en schoolbibliothecaris in de centrale vestiging van de openbare bibliotheek van Tilburg. In deze functie heb ik het vak van gastheer van de openbare bibliotheek geleerd. Op dat moment nog een onbekende functie. In 1975 begeleidt mij MariŽtte Schrader daarin. Zij heeft daarvoor een jaarstage in Zweden achter de rug in de openbare bibliotheken. Tijdens haar begeleiding en ook naderhand heb ik het vak van rondleider nog meerdere malen beoefend en volgens mijn eigen inzichten geperfectioneerd. Begin 1995 is het zelfs voor het Openluchtmuseum in Arnhem aanleiding mij uit te nodigen om mijn kwaliteiten als verteller en rondleider in cursussen te combineren.

 • 1975

  Diploma jeugd- en schoolbibliothecaris: HBO-opleiding.

 • 1972

  Diploma Havo (Scholengemeenschap Stevensbeek doet mee in de experimenteerfase van het aankomend Mammoetonderwijs).

 • 1969

  Mijn eerste openbare optreden: vlammende voordrachten houden in kerken ten behoeve van de Actie Biafra.