De Verteller van Verhalen

__________

Bram van der Wurff vertelt sinds 1975 verhalen.

De vertelkunst is vooral een vorm van plezieren, opwekken en delen van verwonderingen en de kunst om bij mensen verhalen te ontlokken.Bram van der Wurff, verteller van verhalen Niet alleen bij kinderen en jongeren geeft het ontlokken plezier. Ook bij volwassenen tijdens workshops en studiedagen zijn de ontlokkingen aanleiding om daarna een toegespitst verhaal te vertellen.

De vertelkunst als literaire uiting is een zelfstandig onderdeel binnen de kunsteducatie. De vertelkunst is didactisch en pedagogisch een geschikte werkvorm.

Didactisch, omdat naar mijn opvatting een mondeling verhaal een hulpmiddel is om de taalverwerving, begrijpend lezen en luisteren, de spreekvaardigheid en de voordrachtskunst te bevorderen.

De vertelkunst omarmt werkvormen binnen de andere disciplines van de kunsteducatie.

Pedagogisch, omdat een mondelinge vertelling mensen bij elkaar brengt. Hen in staat stelt tijdens een mondeling verhaal gelijkwaardig te genieten en te ervaren.