Publicaties1

__________

Lith, Els van en Bram van der Wurff. Christien van Reenen
In : Pioniers van het jeugdbibliotheekwerk. - 's-Gravenhage : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1986. - P. 69-71 ISBN 90-6252-544-X

Lith, Els van en Bram van der Wurff
Henk van Kerkwijk. - 's-Gravenhage : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1979. - 24 p. - (MonografieŽn serie M ; no. 1) ISBN 90-6152-726-4

Naar hun idee : avontuurlijke verhalen / geschreven naar ideeŽn van kinderen door Annet van Battum ...[et al.]. - Baarn : Bekadidact, 1986. - 143 p. ISBN 90-321-0213-3 (deze publicatie heb ik veroorzaakt)

Wurff, Bram van der. Dieren in verhalen kun je niet aaien, maar wel voelen
In : De wereld van het jonge kind. - Jrg. 17, no. 3 (1989) ; p. 78-83

... De eerste keer : een kerstlevement.
- 's-Hertogenbosch - Orgidee levenementen, 2007. 78 p.

.... Doe jij het ook nog in je boek?
In : Kinderen letteren leren / onder red. van P. Mooren, H. Verdaasdonk en H. Verschuren. - Tilburg : Zwijsen, 1984. - P. 232-237 ISBN 90-276-0098-8

... God, wat een mooi verhaal!
In : School en godsdienst. - Jrg. 49, no. 8 (1995) ; p. 161-164

... Ik heb iets te zeggen, maar hoe moet ik het vertellen? (1)
In : De vacature. - Jrg. 103, no. 15 (1991) ; p. 10-14

... Ik heb iets te zeggen, maar hoe moet ik het vertellen? (2)
In : De vacature. - Jrg. 104, no. 1 (1992) ; p. 12-14

... Ik heb iets te zeggen, maar hoe moet ik het vertellen? (4)
In : De vacature. - Jrg. 104, no. 6 (1992) ; p. 6-9

... Ik heb iets te zeggen, maar hoe moet ik het vertellen? (5)
In : De vacature. - Jrg. 104, no. 16 (1992) ; p. 5-8

... Meer doen met verhalen op de BSO
In : Spectrum Kinderopvang. - Jrg. 14, no. 3 (2003) ; p. 10-11

... Mijn meester vertelde
In : Literatuur zonder leeftijd. - Jrg. 8, no. 32 (1994) ; p. 37-43

... Verhalen vertellen kun je leren
In : Spectrum Kinderopvang. - Jrg. 13, no. 3 (2002) ; p. 8-9

... Verhalen vertellen kun je leren (2)
In : Spectrum Kinderopvang. - Jrg. 13, no. 4 (2002) ; p. 20-22

... Verhalen vertellen kun je leren (3)
In : Spectrum Kinderopvang. - Jrg. 13, no. 4 (2002) ; p. 20-22

... Vertel en jij zult verteld worden.
Toespraak gehouden op dinsdag 4 maart 2003 ter gelegenheid van het openbaar worden van de Foppe-collectie in het Meertens Instituut.

... Vertellen op de basisschool (3)
In : De vacature. - Jrg. 104, no. 3 (1992) ; p. 6-10

... en Dick Wessels. Vertellers in school en theater
In : De wereld van het jonge kind. - Jrg. 16, april (1989) ; p. 219-222

... Sewe Branders. Breedevallei dichtersvereer Ronnie Belcher
- Worchester : Fab, 2005. 214 p.
(bijdrage aan een gedichtenbundel in Zuid-Afrika, P. 34 - 36)

Zin in leven : levensbeschouwelijk onderwijs voor kinderen van 4 tot 8 jaar / samengest. door MarriŽt Poort - Mittendorff, Anne-Marie Schute en Bram van der Wurff. - Hilversum : Gooi & Sticht, 1988. - 151 p.

Elk, Twan van
Inhoudelijk ontsluiten van fictie : zoektocht naar systemen voor het inhoudelijk ontsluiten van verhalen / Twan van Elk. - 's-Hertogenbosch : Bureau Bram van der Wurff, 1984.
Met lit. opg., reg. ISBN 90-80218-1-3 NUGI 602
[Een publicatie in eigen beheer uitgegeven naar aanleiding van een stage-opdracht, die ik had verstrekt aan Twan van Elk, student van de Bibliotheek- en Documentatie-academie.]

Publicaties zonder bronvermelding

__________

... Verhalen spelen met jou, totdat je met hen gaat spelen, dan spelen jullie samen.

En dan zit iedereen klaar voor het verhaal. Een bijzondere manier om de kinderen alvast te oriŽnteren op het verhaal is door iets verrassends te doen. Dit heeft twee grote voordelen. De kinderen zijn alert en afwachtend op wat er gaat komen.

Bij het verrassende begin kun je ook gevoelens oproepen die met het thema van het verhaal te maken hebben. De groep zal op die gevoelens reageren. Ze kunnen als het ware al wat stoom afblazen voordat ze het verhaal kennen. Als ze straks het verhaal horen, zullen die gevoelens een diepere indruk op hen achter laten. Het heeft immers al iets vertrouwds.

Verteller, Bram van der Wurff, schrijft over hoe je met behulp van speelvormen een verhaal verdieping kunt geven.

__________

1. Het betreft hier voornamenlijk publicaties met als thema de vertelkunst. In de lijst zijn niet de aanschafinformaties voor Nederlandse Bibliotheek Dienst (recensies ten behoeve van openbare bibliotheken), artikelen voor Studio Jong, artikelen in regionale dagbladen, wijk- en streekkranten en de vele toespraken en inleidingen bij tentoonstellingen en studiedagen opgenomen. N.B. Mijn toespraken staan niet op papier.