Vertellen leren

__________

Verhalen vertellen kun je leren! Boekknuffels

S

ommige verhalen / boeken maken op jonge kinderen soms zo veel indruk dat ze er bij wijze van spreken in zouden willen wonen. Maak een boekknuffel dan is het boek altijd dichtbij. Het zet kinderen zelfs aan om over hun lievelingsverhaal te gaan vertellen.

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.

Vertellen aan jonge kinderen. Werkboek

B

ram van der Wurff heeft in trainingen voor leidsters, leerkrachten en tutors van het Piramideproject laten zien, hoe je met de eenvoudigste middelen de mooiste werelden kunt toveren. Met een bruin lapje, bevestigd aan de draden van een marionet laat hij de aarde tot leven komen als prelude op een verhaal over de lente. Als dat geen verrassend begin is: een onhoorbaar nieuw geluid in vertelland.

Bram van der Wurff inspireert leidsters, leerkrachten en tutors hoe je kunt verbeelden, hoe je verwachtingen kunt wekken, kortom hoe je alle kinderen naar je toe kunt trekken om samen met hen avonturen te beleven.

In de bij deze handleiding gemaakte videofilm laten leidsters, leerkrachten en tutors onder zijn leiding zien hoe je vertellen bijzonder kunt maken. Samen met Wil Hensen heeft hij naast de videofilm een trainingsboekje samengesteld om aan de hand van de videobeelden vertelvaardigheden te oefenen. Een praktische handleiding om peuters en kleuters mee te voeren met verhalen.

Jef van Kuyk (projectleider Piramideproject, Cito Arnhem)

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.

Verhalen vertellen kun je leren! De verteljurk en het vertelbed

H

et is soms om er radeloos van te worden. Jij weet heel zeker dat peuters van verhalen houden, maar als jij wilt beginnen moet je dat grut vangen. De verteljurk en het vertelbed kunnen er voor zorgen dat vertellen een veilig en hebberig begin is om te gaan vertellen.

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.

Verhalen vertellen kun je leren! Een verhaal verrassend beginnen

E

n dan zit iedereen klaar voor het verhaal. Een bijzondere manier om de kinderen alvast te oriŽnteren op het verhaal is vooraf iets verrassends te doen. Dit heeft twee grote voordelen. De kinderen zijn alert en afwachtend op wat er gaat komen. Bij het verrassende begin kun je ook gevoelens oproepen die met het thema van het verhaal te maken hebben. De groep zal op die gevoelens reageren. Ze kunnen als het ware al wat stoom afblazen voordat ze het verhaal kennen. Als ze straks het verhaal horen, zullen die gevoelens een diepere indruk op hen achter laten. Het heeft immers al iets vertrouwds.

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.

Ik heb iets te zeggen, maar hoe moet ik het vertellen? (1)

E

en prentenboek is niet alleen bedoeld voor kinderen die nog niet kunnen lezen. Als jij goed kijkt en met anderen deelt wat jij hebt gezien, kan het jou verbazen wat die ander anders of meer heeft ontdekt. Kijk, en dat is nou het begin van een verhaal.

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.

Vertellen op basisschool (3)

E

en woordfoto is een onmisbaar hulpmiddel bij het ontwerpen van een verhaal.

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.

Dieren in verhalen kun je niet aaien, maar wel voelen

D

ieren in verhalen of dierenverhalen ook als het fabels zijn, vormen een ark tjokvol vertellingen.

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.

Die Renaissance der Erzählkunst. Die Kunst des Erzählens fördert nicht allein die Sprachentwicklung

K

atja Haug schrijft in haar ondertitel dat de vertelkunst niet alleen de taalontwikkeling bevordert. De verteller roept tijdens de voorstelling het verhaal tot leven. Zij citeert: Märchenexperte Rudolf Geiger geht sogar so weit zu sagen, dass erst das mündliche Erzählen dem Märchen seine Seele gibt: ĄGedruckt liegen Märchen nur in einem Grab, durch das Lesen holen wir sie in unsere Vorstellung herauf, durch das Erzählen werden sie lebendig".

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.

Een hand- en vingersvertelling

E

en verhaal voor jonge kinderen. De verteller suggereert dat in de hand van het kind een baby ligt. De duim en vingers van het jonge kind stellen personen voor, zoals mama, papa en oma. Ze zeggen allemaal: "Raak de baby niet aan." De bedoeling is het kind op het eind van het verhaal toch over te halen om de baby aan te raken. Als het kind de denkbeeldige baby niet ziet, dan kan in de hand van het kind een gelukspopje uitkomst bieden. Veel plezier.

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.

Vertel en jij zult verteld krijgen

F

rans Foppe was misschien geen groot verteller, maar hij kon mensen reuze inspireren om zelf te gaan vertellen. Na zijn dood is zijn collectie en archief naar het Meertens Instituut overgebracht. Bij die gelegenheid heeft Bram van der Wurff een toespraak gehouden hoe men kinderen tot het vertellen kan aansporen.

  • Klik hier om het hele artikel (als PDF-file) te lezen.